Lazerinės šaudyklos

Tokios šaudyklos (įrenginiai) mūsų yra kuriamos ir įrengiamos konkrečiai realiose lauko ir patalpų sąlygose. Tai mobilios, stacionarinės, kovinės ir imituojančios šaudyklos. Pataikymo vietai tiksliai nustatyti, taikymosi momentu judesio trajektorijai užrašyti ir fiksuoti (šautuvo, automato, pistoleto) naudojamas kolimuotas lazerio spindulių pluoštas. Pataikymų rezultatai ir jų nuokrypos perduodami radijo bangomis į kompiuterį, kuriame jie atvaizduojami, registruojami, printeriuojami, saugomi, archyvuojami arba siunčiami į serverį. šaudyklos valdomos specialiomis kompiuterinėmis programomis.

Pagrindinis šių šaudyklų privalumas nuo esamų tradicinių šaudyklų yra aukštas tikslumas, paprastas valdymas, daugiafunkcialumas, universalumas. Panaudojus lazerio spindulį ir specialią radijo kompiuterizuotą įrangą, yra gaunama tiksli, objektyvi, operatyvi ir patikima pataikymų rezultatų atskaita, pateikiamas pataikymų vietos atvaizdavimas (pataikymų koordinatės ir kryptis), jų nuolatinis stebėjimas kompiuterio (stacionaraus arba nešiojamo) displėjaus ekrane. Įrenginius galima naudoti lauko ir patalpų sąlygose bet kuriuo metų laiku, nebereikia brangiai kainuojančių šovinių pratyboms atlikti (vieno šovinio kaina siekia iki 4 Lt). Originali įrenginių konstrukcija įgalina žymiai pagreitinti pataikymų į taikmenis rezultatų objektyvią atskaitą ir apskaitą, padidinti pataikymų atskaitos tikslumą, pakelti šaulių profesinį lygį ir meistriškumą, atliekant šaudymo pratybas įvairiose sąlygose, operatyviai ir objektyviai įvertinti šaudymo nuokrypas.

Mobilios lazerinės šaudyklos skirtos policijos ir karo pareigūnams, šauliams, sportininkams – biatlonininkams, suaugusiems ir jaunimui treniruotis, kelti meistriškumą, pramogauti. Jose galima šaudyti atstumu nuo 5 m iki 50 m (esant būtinumui ir daugiau) lauko ir patalpų sąlygose, dienos ir nakties metu.

Stacionarinės lazerinės šaudyklos skirtos lauko sąlygose, atliekant šaudymo pratimus atstumu iki 100 m dienos ir nakties metu iš kovinių ginklų (šautuvų, automatų, medžioklinių šautuvų, pistoletų) arba imituojant juos. Esant reikalui, jos gali turėti kulkų gaudykles.

Kovinėse šaudyklose šaudymo pratimai atliekami bet kuriuo metų ir paros laiku atstumu iki 800 m (atskirais atvejais ir daugiau) iš kovinių ginklų (šautuvų, automatų, snaiperių, medžioklinių šautuvų ir kt.) į stovinčius ir judančius taikmenis skirtingais greičiais ir skirtingomis kryptimis. Pataikymo rezultatai radijo bangomis perduodami į kompiuterį.

Imituojančiose lazerinėse šaudyklose šūvio garsas imituojamas garsiakalbiu, apie pataikymą šauliui signalizuoja šviesos elementai, o šūvio atatranka imituojama specialia įranga. Vienu atveju taikytis į taikmenis galima nuo 5 m iki 50 m, naudojant lazerio spindulį, kitu atveju taikomasi į taikmenis per paprastą arba optinį taikiklį, o pataikymo rezultatus ir jų nuokrypas abiem atvejais fiksuoja lazerio spindulys ir radijo bangomis perduoda į kompiuterį. Imituojančios šaudyklos savo funkciniais elementais gali būti apjungtos su kitomis šaudyklomis, pvz. mobiliomis – garso, šviesos, šūvio atatrankos imitavimu ir kitomis funkcijomis.